Przetwarzanie danych osobowych

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych ma zastosowanie do danych otrzymanych poprzez pocztę elektroniczną w ramach umów z Klientami.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych? 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest P.U.B. BUD-JAR Jarosław Śledź z siedzibą w Morzyczynie.
 
Jak się z nami skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych? 
Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych proszę kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi: 

P.U.B. BUD-JAR Jarosław Śledź 
Mickiewicza 11 
73-108 Morzyczyn 

biuro@sledz-donice.pl 

Skąd mamy Twoje dane? 
Podałeś je nam dobrowolnie. Pozyskaliśmy je od Ciebie podczas składania zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail. 

Jaki jest cel przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych? 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do :
1. Realizacji zamówienia(art. 6 ust. 1 pkt b RODO), gdzie Twoje dane będą przetwarzane. 
2. Kontaktów biznesowych (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), gdzie przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (czyli nas) jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych. 
3. Odpowiedzi na zapytanie (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), gdzie wyrażasz zgodę na kontakt związany z realizacją tej prośby lub zapytania. 
4. Realizacji obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji (art.6 ust.1 pkt c RODO), gdzie w przypadku wykonywania umowy lub zamówienia lub innego świadczenia na Waszą rzecz będziemy także przetwarzać dane osobowe zawarte na fakturach, w księgach rachunkowych lub w innej dokumentacji potwierdzającej zawarcie i wykonanie umowy w celu sporządzenia i przechowywania dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
5. Potwierdzenia wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrona przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 pkt f RODO), gdzie udostępnione dane mogą być przetwarzane do celu archiwizacji informacji lub dokumentów potwierdzających wykonanie przez nas obowiązków oraz do celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przeciw nam skierowanymi, a przetwarzanie danych będzie podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (czyli naszego) jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia. 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? 
W przypadku danych osób, które są stroną zamówienia zawieranego z nami – podanie danych niezbędnych do wykonania zlecenia i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania zlecenia. 

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania Twoich danych? 
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, to znaczy prawa do dostępu do danych, ich sprostowania i usunięcia, prawa do ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu, czy też nawet cofnięcia zgody. Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania wyślemy odpowiedź z uzasadnieniem odmowy. Ponieważ należy zauważyć, że : prawo do usunięcia danych oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach wyliczonych w przepisach RODO; prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy ; administrator może odmówić usunięcia danych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO (np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń); w niektórych przypadkach administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnionych podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie nie przysługuje administratorowi gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (np. kontaktów handlowych). Od dnia 25 maja 2018 każdemu, kogo dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych. 

Kto jest odbiorcą Twoich danych? 
Dane kontaktowe przechowywane są na naszych serwerach i dostępne są wyłącznie dla nas. Dane mogą być jednak udostępniane dostawcom-kurierom, z którymi podejmiemy współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji usług dla klientów. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, 
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom, 
• statystycznych i archiwizacyjnych, 
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. 
W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 
  
Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich? 
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa spoza UE. 
Liczba odwiedzin strony : 211304
(c) 2019 - 2024 Śledź-DONICE 
Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Dane firmy:
P.U.B. BUD-JAR Jarosław Śledź
ul. Mickiewicza 11
73-108 Morzyczyn

NIP 854 220 14 20

Kontakt
664 462 033
e-mail : biuro@sledz-donice.pl

Śledź-DONICE powstają  w wyniku wieloetapowej, praco i czasochłonnej pracy rąk. 

Oprócz precyzji, do produkcji donic, używamy takich komponentów jak:
-    włókno szklane, włókna polipropylenowe oraz spoiwa mineralne na bazie cementu ( donice nie są typowymi donicami z włókna szklanego - jest to zupełnie inna technologia ). Zastosowanie specjalnego włókna szklanego, czyni nasze donice bardzo odpornymi na rozciąganie, przy zachowaniu niskiej wagi.
-    donice, na etapie produkcji, mają  wbudowaną izolację termiczną
-   wysokiej jakości masy wykończeniowe, o zastosowaniu zewnętrznym, nadają naszym donicom powierzchnię strukturalną lub gładką. Ponadto, zewnętrzna strona donic, pokryta jest wysokiej jakości farbą ( łatwą do utrzymania w czystości )  oraz powłoką półmatową,  odporną na wszelkie warunki atmosferyczne. 
-  od wewnątrz, donice zabezpieczone są warstwą wodoodpornej masy ( bezpieczną dla roślin ), stosowaną m.in. w basenach czy innych zbiornikach wodnych.

Cennik           Wycena            Jak złożyć zamówienie ?              

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem